Cilji podjetja

Cilji podjetja je na podlagi pozitivnih referenc ter nadpovprečno opravljenih storitev povečati tržni delež, ter skovati trdna dolgoročna poslovna partnerstva pri nas in v tujini, ob enem pa ostati tesno povezan poslovni sistem, ki strmi k skupnemu cilju.