Sistemi daljinskega ogrevanja

Podjetje je bilo prestrukturirano leta 2003, ko smo se vzporedno z Slovenskim nacionalnim programom za pospeševanje obnovljivih virov energije specializirali v realizacijo projektov ogrevanja na lesno biomaso. Smo zastopniki za prvovrstne cevne sisteme italijanskega proizvajalca Ecoline s.r.l., s katerim uspešno sodelujemo že skoraj desetletje, v letu 2009 razširili dejavnost na gibljive cevne sisteme za mikro sisteme daljinskega ogrevanja, solarno energijo, bioplin in toplotne črpalke ter sklenili pogodbo o ekskluzivnem zastopstvu s svetovno korporacijo Thermaflex.

Z visoko usposobljenimi certificiranimi montažnimi ekipam izvajamo jeklene in gibljive cevovode za namene daljinskega ogrevanja in hlajenja.

Montažne ekipe za gibljive sisteme, pri katerih uporabljamo elektrofuzijsko tehniko spajanja George Fischer, so certificirane in se vsakoletno pri proizvajalcu Thermaflex.

Montažna dela na jeklenih predizoliranih cevovodih izvajajo mednarodno izkušeni varilci za varilne postopke TIG 141 in TIG/REO kombinacija (koren po postopku TIG, popolnitev z elektrodo po REO postopku). Izolaterji za spojne elemente pri jeklenih predizoliranih sistemih se certificirajo in usposabljajo pri proizvajalcu ECOILINE.